Na co to funguje?

V současné době je situace na trhu topidel nesporně nejrozmanitější za celou dobu trvání lidstva. Je to tím, že dnes lidé využívají vpodstatě všechny v dějinách objevené principy výroby tepla. Takže se stále používají topidla na pevná paliva – dřevo, uhlí, na paliva kapalná – topné oleje, dále plynná – nejčastěji dnes zemní plyn. K […]

Flyboarding

V současné době je situace na trhu topidel nesporně nejrozmanitější za celou dobu trvání lidstva. Je to tím, že dnes lidé využívají vpodstatě všechny v dějinách objevené principy výroby tepla. Takže se stále používají topidla na pevná paliva – dřevo, uhlí, na paliva kapalná – topné oleje, dále plynná – nejčastěji dnes zemní plyn. K tomu samozřejmě přibývají elektricky poháněné přístroje na výrobu tepla. Další zdroje – jako sluneční energie, podzemní teplo a jiné, nepoužívané tak masivně, záměrně opomineme.

Topit lze na pevném místě i podle potřeby

To je další charakteristika topidel – jsou buď stacionární, tedy na pevném místě, nebo jsou mobilní a lze je podle potřeby pak přemisťovat. To je velká vymoženost této doby, neboť dříve byla topeniště veskrze stacionární. No, zkuste si stěhovat krb, či kachlová empírová kamna! Dnes jsme na tom z tohoto pohledu mnohem lépe a lze opravdu topit tam, kde právě nejvíce potřebujeme.